DKTP

Dvig kakovosti turističnih produktov v spodnji Savinjski dolini

Dvig kakovosti turističnih produktov v spodnji Savinjski dolini (DKTP)

Cilj izvedbe operacije je ohranjanje in izboljšanje stanja narave in okolja, povečanje nastanitvenih kapacitet s posodobitvijo kampa. Vse to bo  prispevalo k boljši turistični in rekreativni infrastrukturi ter bo dalo dodano vrednost na kakovost življenja na območju SSD in širše.

Glavne aktivnosti pri tem so energetska sanacija objekta, razvoj novih ekoloških produktov ter posodobitev nove in že obstoječe notranje in zunanje opremljenosti – infrastrukture.

Pričakovani učinki pri tem so ohranjanje in izboljšanje stanja narave in okolja – zmanjšanje porabe električne energije, nove zasaditve rastlin, kar pripomore k izboljšanju kakovosti zraka, vse to pa vpliva na dvig kakovosti življenja.

Operacija podpira vse ciljne skupine, vključevanje mladih v smislu izobraževanja  o ohranjanju in izboljšanju stanja narave in krepitvi družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji.

Cilji:

 • Ureditev izolacijske fasade
 • Nakup lesene hiške  za povečanje nočitvenih kapacitet
 • Obnovitev poškodovane škarpe
 • Nakup nove zofe s posteljno funkcijo
 • Zamenjava starih armatur za vodo
 • Ureditev zidu pri vhodu v » Prenočišča in kamp Park «
 • Namestitev nove ograje
 • Hortikulturna ureditev okolice – zasaditev vegetacije
 • Nakup opreme za prosti čas (nordijske palice, kolo)
 • Nakup opreme za dvig kakovosti turistične ponudbe (pralni, sušilni stroj, led luči, mini hladilnik, klima, vrtne mize in stoli)
 • Izvedba delavnic v sodelovanju z OŠ Prebold in TD Prebold

Z aktivnostmi, ki jih bomo izvedli, se bo prispevalo k varstvu okolja in ohranjanju narave, gospodarskem razvoju, ki temelji na povečanem obisku obiskovalcev in turistov na podeželju. Le-to naj ne bi bila le podaljšana roka mestnega turizma, temveč samostojni samooskrben produkt podeželja. Prav tako je cilj prispevek k razvoju trajnostnega turizma in podjetništva na podeželju s poudarkom na ohranjanju okolja, vključevanju ranljivih skupin in doseganje višje kakovosti življenja.